WETTELIJKE MEDEDELINGEN

IDENTITEIT

Naam website: COSPHI
Adres: www.cosphi.fr
Eigenaar: Philippe Cosio
Publicatiemanager: Philippe Cosio
Ontwerp en productie: Agence uniT groupe – www.unit-communication.fr
Gemodereerd door Frédéric-John Rousseaux
Host : O2Switch

WETTELIJK PERSOON

SAS COSPHI LASER met een kapitaal van 15 000 euro – RCS 911 381 044 00013- ’10 ter route d’Escalquens – 31320 Castanet Tolosan – Frankrijk
Telefoon: +33-9 53 92 35 76
E-mail : Contact.laser@cosphi.fr

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

INFORMATIE

De informatie en documenten op deze site dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet uitputtend. De eigenaar van de site aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

INTERACTIVITEIT

Gebruikers van de site kunnen inhoud posten die op de site verschijnt in speciale ruimtes (met name via commentaar). De ingezonden inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige wettelijke aansprakelijkheid op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving of rechtvaardiging inhoud te verwijderen die door gebruikers is geplaatst en die niet voldoet aan het ethisch handvest van de site of aan de huidige wetgeving.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen op de site wordt beschouwd als een inbreuk en kan strafrechtelijk worden vervolgd.

De merken en logo’s die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

LINKS

Uitgaande links
De eigenaar van de site wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet gebonden door het verwijzen, via hyperlinks, naar bronnen van derden die aanwezig zijn op het internetnetwerk, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links
De eigenaar van de site staat hyperlinks toe naar elke pagina op deze site, op voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en op ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd om te voorkomen dat :

 • elk risico op verwarring tussen de citerende site en de site-eigenaar
 • evenals elke presentatie die tendentieus of in strijd met de geldende wetgeving is.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen als hij van mening is dat de bronsite niet voldoet aan deze regels.

VERTROUWELIJKHEID

Alle gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs.

De site verzamelt geen persoonlijke informatie en is niet onderhevig aan aangifte bij de CNIL.

KREDIETEN

Foto’s en video’s: Elements Envato

Wettelijke kennisgeving verstrekt door WebExpress – Versie 1.7 – Vrij gebruik onder Creative Commons Licentie CC BY-NC-ND 3.0 FR / creativecommons.org.

 1. Artikel L111-1 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom van 1 juli 1992.
 2. Artikel 41 van de wet van 11 maart 1957
 3. Artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995
 4. Artikel L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.
 5. Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.
 6. Artikel 38 e.v. van Wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden
 7. Wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken
 8. Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004
 9. Artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie